General Motors Europe otvara novi evropski projektni centar

Novi, najmoderniji objekat, koji se nalazi u gradu Rüsselsheim, u Nemačkoj, predstavlja sastavni deo svetske projektne mreže kompanije General Motors.

Rüsselsheim.  S obzirom da deo kompanije General Motors nastavlja da se usredsređuje na jačanje stvaranja proizvoda, otvoren je novi evropski projektni centar u gradu Rüsselsheim, u Nemačkoj. Novi objekat, svetskog izgleda, smešten je u samom centru poseda General Motors kompanije, u gradu Rüsselsheim. Na taj način prostor na kojem General Motors obavlja dizajniranje i projektovanje proširen je na skoro 20.000 kvadratnih metara.

 

“Dizajn je jedan od najbitnijih segmenata našeg posla, a to će biti i ubuduće,” kaže Carl-Peter Forster, predsednik kompanije General Motors za Evropu. “Upravo zbog toga, naš novi objekat obezbeđuje našim projektantima lokaciju, ambijent i sredstva, neophodna za maksimalnu posvećenost kreativnom procesu i dizajniranju novih automobila.”

 

Oko 350 ljudi radi na poslovima projektovanja i dizajniranja u gradu Rüsselsheim, stvarajući nove proizvode iz kompanija kao što su Saab, Opel, Vauxhall i Saturns. U ovu grupu sada je uključen i evropski napredni tim za dizajniranje iz kompanije General Motors.

 

“Činjenica da se naše uspešne projektne operacije obavljaju u gradu Rüsselsheim omogućava nam direktnu vezu sa naprednim inžinjeringom i planiranjem, čime se saradnja dovodi do maksimuma,” kaže Bryan Nesbitt, izvršni direktor projektnog dela General Motors za Evropu. “Pored toga, novi, modernizovani objekat, koji predstavlja jedan kreativni inkubator, pokazuje da General Motors nastavlja sa priznavanjem važnosti dizajna u razvoju naših modela u okviru kompanije General Motors u Evropi.”

 

Svetska projektna organizacija u okviru kompanije General Motors je višenacionalni tim koji ima jedanaest centara širom sveta. Povezuju ih virtuelni studiji, tako da projekti mogu da se vide i razmenjuju širom sveta. Na čelu organizacije nalazi se Ed Welburn, podpredsednik sektora za dizajn, na svetskom nivou, u kompaniji General Motors.

 

 “Novi projektni centar ove kompanije zanimljiv je i bitan dodatak našem globalnom poduhvatu u domenu dizajna,” kaže Welburn.  “Naša komapnija gaji istinsku strast prema dizajnu, a ovaj novi objekat će u godinama koje dolaze, učvrstiti naše pozicije u Evropi i širom sveta.”

 

 

 

 

Kontakt:

Steve Janisse

Office: +49 6142 77 3864

Mobile: +49 170 339 5900

steve.janisse@de.gm.com

 

 

 

Tekst, fotografije i ostale podatke možete pronaći na http://media.gmeurope.com.