GENERAL MOTORS EUROPE A IBERDROLA BUDÚ ANALYZOVAŤ MOŽNOSTI ROZVOJA INFRAŠTRUKTÚRY PRE ELEKTROMOBILY

Spolupráca firiem General Motors Europe a Iberdrola odráža záujem oboch partnerov o vývoj elektromobilov, ktoré by - pri masovom nasadení - pomohli ekológii a diverzifikovali energetickú potrebu v oblasti prepravy osôb a nákladov.
Dokument o spolupráci podpísali Javier Villalba, riaditeľ španielskej obchodnej siete Iberdrola a Jamal El-Hout, viceprezident General Motors Europe zodpovedný za produktové plánovanie.

Firmy General Motors Europe a Iberdrola podpísali dohodu o spoločnej príprave štúdie vykonateľnosti, ktorá má analyzovať technické a marketingové požiadavky na dobíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. Dokument podpísali Javier Villalba, riaditeľ španielskej obchodnej siete Iberdrola a Jamal El-Hout, viceprezident General Motors Europe zodpovedný za produktové plánovanie.

Táto kooperácia odráža záujem oboch partnerov - lídrov vo svojich odboroch podnikania - na vývoji elektromobilov, a to najmä elektromobilov s dlhým dojazdom, ako je napr. Chevrolet Volt. Masové nasadenie týchto vozidiel by pomohlo ekológii a diverzifikovalo energetickú potrebu v oblasti prepravy osôb a nákladov.

Spoločnosti GM Europe a Iberdrola už spolupracovali počas významného nadnárodného projektu, týkajúceho sa elektromobilov, ktorý koordinoval renomovaný výskumný inštitút EPRI (Electric Power Research Institute) z USA. Na projekte sa zúčastnilo ďalších 41 elektrotechnických spoločností z celého sveta.

Hlavná časť štúdie, ktorá sa bude realizovať ve Španielsku a vo Veľkej Británii, sa bude týkať komfortu a bezpečnosti dobíjacích systémov elektromobilov z pohľadu bežného užívateľa. GM a Iberdrola analyzujú technické požiadavky na umiestnenie dobíjacích zásuviek a konektorov v domácnostiach, obytných domoch, kanceláriách, parkoviskách a pod. a vytipujú optimálny spôsob merania odberu elektrickej energie.

V rámci štúdie obidve firmy predpokladajú ďalší vývoj technológií elektromobilov tak, aby bolo zaručené ich bezproblémové využívanie v každodennej prevádzke. General Motors Europe a Iberdrola analyzujú technológiu elektromobilov s dlhým dojazdom E-REV, resp. jej kapacitné možnosti a špecifikujú podmienky pre dobíjanie palubných akumulátorov týchto vozidiel.

Ak budú závery štúdie vykonateľnosti vyznievať nádejne, bol by to aj pre ďalšie európske krajiny významný impulz na masívnejšiu podporu elektromobilov v bežnom živote.

IBERDROLA

IBERDROLA sa počas ostatných rokov stala svetovým lídrom v oblasti energetiky. Svoje aktivity realizuje vo vyše 40 krajinách, celková kapacita je 42 000 MW a má približne 27 miliónov zákazníkov. V súčasnosti je najväčšou energetickou spoločnosťou v Španielsku, druhou najväčšou spoločnosťou v USA v oblasti výroby energie využitím vetra a tretím najväčším uskladňovateľom i distribútorom plynu. Na anglickom trhu je tiež celkovo na treťom mieste, je tam jednou z piatich referenčných marketingových spoločností a je na čele využitia veternej energie.  Spoločnosť pokladá inováciu za strategický faktor rozvoja svojich aktivít.

Podnikateľská skupina vyvinula obchodný model, ktorý predstavuje jasný záväzok k neustálemu rozvoju a stavia skupinu na čelo využitia obnoviteľných zdrojov energie s cca 8 000 Megawattmi energetického výkonu na trhu. Tieto aktivity už získali mnoho ocenení, napríklad ako najlepšia energetická spoločnosť renomovaného 2008 Sustainability Dow Jones Index (DJSI), alebo zaradenie medzi 100 najstálejších spoločností na svete.

General Motors

General Motors Corp. (NYSE: GM), najväčší výrobca automobilov na svete, je na čele ročného svetového predaja 77 rokov. Založený v roku 1908; GM dnes zamestnáva približne 252 000 pracovníkov na celom svete. Celosvetové vedenie sídli v Detroite. GM vyrába vozidlá v 35 krajinách. V roku 2007 predal GM celosvetovo takmer 9,37 milióna automobilov značiek Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, HUMMER, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall a Wuling. V Európe predáva GM automobily na vyše 40 trhoch. Prevádzkuje tu 10 výrobných a montážnych závodov v siedmich štátoch a zamestnáva okolo 55 000 ľudí. Viac informácií o GM  môžete nájsť na http://media.gmeurope.com a http://www.gmeurope.com/. GM Europe executive blog na http://drivingconversations.com.

Kontakty:

GM Europe:

Andrew Marshall

Tel.: +49 6142 773815 andrew.marshall@de.gm.com

 

GM España:

Pilar Guridi

Tel.:+34 914 569272

pilar.guridi@es.gm.com

Iberdrola:

Dirección de Comunicación de Iberdrola

Tel.: +34 91 381 54 44

comunicacion@iberdrola.com

 

GM UK & Ireland:

Denis Chick

Tel.: +44 1582 427081

denis.chick@gm.com

 

 

Fotografie

Fotky