Společnost GM Europe získala závazek překlenovacího financování, uzavřela dohodu o partnerství se společností Magna a pokračuje v běžném provozu

• GM Europe není zahrnuta do amerického procesu soudního dohledu
• GM Europe uzavírá dohodu o partnerství se společností Magna International Inc.
• Balíček překlenovacího financování v hodnotě 1,5 miliardy EUR s podporou německé vlády
• Všechny složky GM Europe pokračují v běžném provozu – zaměstnanci a dodavatelé obdrží obvyklé platby
• Soudní řízení nebude mít žádný dopad na prodejce, záruky a zákaznickou podporu

Společnost GM Europe dnes oznámila, že pokračuje ve svém běžném provozu a není zahrnuta do procesu soudního dohledu nad General Motors Corp (NYSE: GM), své americké mateřské společnosti. GM Europe získala závazek překlenovacího financování ze strany německé vlády a uzavřela dohodu o partnerství se společností Magna International Inc.

„Během několika posledních dnů probíhala velmi intenzivní a chvílemi obtížná jednání," říká Carl-Peter Forster, president GM Europe. „Jsme vděční členům německé vlády pod vedením kancléřky Merkelové a vicekancléře Steinmeiera, německým ministerstvům a také vládám Hesenska, Severního Porýní-Vestfálska, Porýní-Falce a Durynska, vedení společnosti Magna a Ministerstvu financí USA za tvrdou práci, která vedla k dosažení této důležité dohody. Jedná se o zásadní krok v našem úsilí o restrukturalizaci. Díky tomu můžeme nyní našim zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům s jistotou říci, že pokračujeme v běžném obchodování a směřujeme k vytvoření nové, nezávislejší značky Opel/Vauxhall."

Společnost General Motors Europe získala finanční podporu v hodnotě 1,5 miliardy EUR formou dohody o překlenovacím financování uzavřené s německou vládou na základě partnerství se společností Magna, která poskytne dostatečný čas pro finalizaci dohody. Díky tomuto financování jsou evropské operace GM odstíněny od jakýchkoli finančních dopadů plynoucích ze situace GM v USA.

Podle dohody byla aktiva značek Opel/Vauxhall sloučena pod Adam Opel GmbH, přičemž většina podílu Adam Opel GmbH bude vložena do nezávislé správy (zůstatek spravuje General Motors), přičemž pokračují závěrečná jednání se společností Magna.

Dohoda o nezávislé správě aktiv je strukturována tak, aby během přechodného období neměla žádný dopad na každodenní činnost v rámci evropských operací. Očekává se, že završení procesu hledání nového partnera bude trvat několik týdnů, ačkoli žádný časový rámec nebyl stanoven.

 

Soudní řízení GM v USA / provozovny GM Europe pokračují v běžné činnosti

V USA dnes společnost GM Corporation oznámila dohodu s Ministerstvem financí USA a vládami Kanady a Ontaria, vedoucí k urychlení přeměny a vybudování štíhlejší a silnější společnosti „New GM", která bude profitabilní, stabilní a dlouhodobě konkurenceschopná.

Podle dohody bude z nejsilnějších provozoven a obchodních značek GM po celém světě vytvořena nová společnost „New GM", která nebude zatížena vysokými závazky a jejíž provozní náklady budou nižší než kdykoli v dosavadní historii GM. New GM bude světovým lídrem co do úspornosti a ekologických technologií, kvality a spolehlivosti, atraktivního designu, péče o zákazníky a především hodnot nabízených klientům.      

Společnost New GM bude respektovat podmínky posledních dohod GM s centrálami UAW (United Auto Workers) a CAW (Canadian Auto Workers) a bude řízena současným managementem GM.

Podle plánu GM prodá prakticky všechna aktiva společnosti New GM. V zájmu tohoto dohodnutého postupu GM a tři domácí dceřiné společnosti vyplnily dobrovolnou žádost o ochraně podle kapitoly 11 amerického zákona o úpadku u Úpadkového soudu pro jižní okres New Yorku a prodej je předmětem schválení soudu.

Protože plán prodeje aktiv GM nové společnosti New GM již získal podporu Ministerstva financí USA, centrály UAW a výrazné části nezajištěných akcionářů, GM očekává, že prodej bude schválen a rychle uskutečněn.

Žádná z provozoven GM mimo USA není zahrnuta do žádných soudních řízení v USA ani do procesu soudního dohledu a proto by soudní řízení nemělo mít žádný přímý vliv na plány a operace GM mimo území USA. Společnost GM potvrdila, že veškeré obchodní operace v Evropě, Latinské Americe, Africe, na Středním východu a v asijsko-pacifickém regionu pokračují bez přerušení. 

Carl-Peter Forster dnes potvrdil, že proces podle kapitoly 11 u amerického soudu nebude mít vliv na podmínky a stávající dohody týkající se: 

•·                     zaměstnanců GM Europe

•·                     dodavatelů evropských provozoven

•·                     zákazníků s objednávkami nových vozidel a se zárukami na vozidla GM

•·                     důchodců a penzistů, na něž se vztahují penzijní schémata GM Europe

•·                     dealerů v Evropě

 

S cílem poskytnout informace všem zainteresovaným stranám dnes společnost GM Europe spustila specializovaný on-line informační servis zaměřený na soudní řízení v USA a jeho důsledky pro neamerické operace. Stránka je přístupná na adrese http://gmeuropefactsandfiction.com.

 

 

 

 

General Motors Corp. (NYSE: GM), jeden z největších světových výrobců automobilů, byl založen v roce 1908 a v současnosti vyrábí osobní a nákladní vozidla ve 34 zemích. Společnost GM, jejíž celosvětové ústředí se nachází v Detroitu, zaměstnává celkem 235 000 osob ve všech důležitých regionech světa a prodává a opravuje vozidla přibližně ve 140 zemích. V roce 2008 se v síti GM prodalo celosvětově 8,35 milionů  osobních a užitkových vozidel značek Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall a Wuling. Největším národním trhem GM jsou USA následované Čínou, Brazílií, Spojeným královstvím, Kanadou, Ruskem a Německem. V Evropě GM prodává svá vozidla na více než 40 trzích. Společnost má 10 výrobních a montážních závodů v sedmi zemích, kde zaměstnává přibližně 50 000 osob.   

 

Další informace o GM jsou k dispozici na http://media.gmeurope.com a http://www.gmeurope.com. Blog exekutivy GM Europe se nachází na http://drivingconversations.com. NA podporu zasvěcené diskuse a faktických reportáží založily společnosti  GM a Opel & Vauxhall novou webovou stránku bna adrese http://gmeuropefactsandfiction.com.

 

 

Kontakt:

Chris Preuss, viceprezident GM Europe, Communications

E-mail : jchristopher.preuss@gm.com

Office : +41 44 828 2502

Mobile : +41 79 250 0605

Pripevnenie

3962 090601 GM Bridge Finance (DOC)

Fotka

Fotky