Изявление на GM

Тази сутрин Magna/Sberbank предадоха на GM и германската автомобилна работна група ревизирано предложение за споразумение.

GM ще прегледа тези документи през следващите няколко дни. Автомобилната работна група също ще направи проверка на документите, тъй като  GM е изискал да получи информация от работната група за рамките на финансовия пакет, с който германското правителство и други европейски правителства биха оказали подкрепа. Когато този схематичен план бъде предложен, възможностите за Opel ще бъдат дискутирани с борда на директорите на GM.

Фотография

Снимки